Kompanija PMC-Inženjering d.o.o. poseduje sedam sertifikata za sisteme menadžmenta - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013, ISO 50001:2018, ISO 22301:2019 i ISO 37001:2016.
Sertifikati se primenjuju na konslating, projektovanje, upravljanje projektima,stručni nadzor, inženjering i izvođenje radova u oblasti građevinarstva (uključujući i mašinske i elektroenergetske, telekomunikacione, signalne i druge instalacije), kao i rušenje objekata i humanitarno razminiranje.
Pregled dokumentacije: ISO-9001, ISO-14001, ISO 45001, ISO-27001, ISO-50001, ISO-22301, ISO-37001 .
Ostala dokumentacija: Politika bezbednosti poslovanja, Politika integrisanog menadzmenta sistema, Politika suzbijanja mita.
Rešenjem Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture PMC-Inženjering d.o.o. ispunjava uslove za dobijanje licenci za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležno ministarstvo.

Rešenje za bavljenje poslovima prometa oružija, delova oružija i municije

Rešenje za bavljenje poslovima prometa oružja, delova oružja i municije izdato od Ministarstva unutrašnjih poslova

Odobrenje za bavljenje humanitarnim zarminiranjem

Odobrenje za obavljanje humanitarnog razminiranja na teritoriji Republike Srbije izdato od Centra za razminiranje Republike Srbije.

Licence P090A1, P091A1, I090A1 i I091A1 Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje

Licence za projektovanje i izvođenje radova na kulturnim dobrima od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju P090A1, P091A1, I090A1 i I091A1 izdate od Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja.

Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

Rešenje za bavljenje poslovima unapređenja zaštite od požara – projektovanje uređaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara izdatog od Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije. Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu izdate od Ministarstva rada i socijalne politike.

Rešenje za bavljenje poslovima prometima eksplozivnih materijala

Rešenje o upisu u Registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom izdatog od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Rešenje za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija izdato od Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprava protivpožarne policije.

Licence za projektovanje i izvođenje radova na kulturnim dobrima od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju

PO9OA1, PO91A1, 1090A1 i 1091A1 izdate pod brojem 351-02-02194/2010-07 od Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja, 23,12.2010.

Rešenje za bavljenje poslovima unapređenja zaštite od požara

Projektovanje uređaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara izdatog pod brojem 217-467/10 do Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije, 5.7.2010.

Rešenje o upisu u Registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom

Rešenje izdato pod brojem 300-12-080-00036/2010-12 do Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, 21.06.2010.

Sadržaj sajta pmcinzenjering.com je vlasništvo kompanije PMC inženjering.
Zabranjeno je njegovo preuzimanje bez dozvole PMC inženjeringa-a, zarad komercijalne upotrebe ili u druge svrhe, osim za lične potrebe posetilaca sajta.
© 2019 PMC inženjering. All rights reserved | Design by PMC inženjering.